Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 • ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
 • ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
0
Σύγκριση
0

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κινητής Τηλεφωνίας

 

Στο πλαίσιο αυτορρύθμισης του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας και στοχεύοντας στην ενεργή συμμετοχή της κινητής τηλεφωνίας για την ορθή χρήση των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από τους πελάτες στους οποίους απευθύνονται (για παράδειγμα υπηρεσίες περιεχομένου, videos, MMS), οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας Vodafone, WIND, Cosmote, υπέγραψαν από κοινού έναν «Κώδικα Δεοντολογίας», ο οποίος αφορά στις υπηρεσίες με θεματικές ενότητες που απευθύνονται σε ενήλικες.
 

Aσφαλέστερη χρήση κινητού από παιδιά και εφήβους

Οι εταιρίες συνεχίζουν να εργάζονται στην κατεύθυνση της περαιτέρω βελτίωσης του Κώδικα, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα έχει ενσωματωθεί στον παρόντα Κώδικα και το Ευρωπαϊκό Μνημόνιο για την ασφαλέστερη χρήση κινητού από παιδιά και εφήβους, όπως αυτό έχει υπογραφεί από τις άνω εταιρείες στα πλαίσια εναρμόνισής του με τον ως άνω Κώδικα.

Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές

Με την υπ’ αρ. 488/92/30-07-2008 απόφασή της η ΕΕΤΤ δημοσίευσε τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές. Ο παρών Κώδικας ρυθμίζει τα θέματα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τους καταναλωτές συμπληρωματικά προς το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.

Σταθερή τηλεφωνία με προεπιλογή φορέα

Στο πλαίσιο της ρύθμισης παροχής και λειτουργίας της υπηρεσίας σταθερής τηλεφωνίας με προεπιλογή φορέα η ΕΕΤΤ σε συνεργασία με τις εταιρείες παροχής της υπηρεσίες συμφώνησαν από κοινού σε έναν «Κώδικα Δεοντολογίας», ο οποίος αφορά την εφαρμογή, προώθηση και διαχείριση της υπηρεσίας με γνώμονα πάντα τον τελικό καταναλωτή. Οι εταιρείες συνεχίζουν να εργάζονται στην κατεύθυνση της περαιτέρω βελτίωσης του Κώδικα λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.


Κώδικας Δεοντολογίας της WIND

Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας («Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Ηθικής») είναι το θεμέλιο που καθορίζει τις προσδοκίες της United Group για τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε. Συμβάλλει στο να δοθεί η δυνατότητα σε όλους όσους εργάζονται στην United Group να κατανοήσουν την ευθύνη που έχουν να ενεργούν σύμφωνα με τον Κώδικα, τις ισχύουσες πολιτικές και τη νομοθεσία, ανεξαρτήτως ρόλου ή τοποθεσίας, προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων φορέων.

Όπου οι νόμοι ή οι κανονισμοί είναι λιγότερο αυστηροί από τον Κώδικα ή τις πολιτικές μας, εφαρμόζουμε τα υψηλότερα πρότυπα. Ως εργαζόμενοι της United Group, όταν χρειαζόμαστε οδηγίες ή αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα ή θέλουμε να κάνουμε κάποια Αναφορά, μπορούμε να επικοινωνούμε είτε με τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης της χώρας μας ή τον Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης της United Group.

Όλοι όσοι αναφέρουν έναν αληθινό προβληματισμό θα προστατεύονται πάντα, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Αναφορών και Μη Ανταπόδοσης Αντιποίνων.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή χρειάζεστε διευκρινήσεις σχετικά με θέματα που αφορούν τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Ηθικής, μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στις Συχνές Ερωτήσεις ή να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της United Group με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

 • E-mail: compliance@united.group
 • Γραμμή Υποστήριξης και Αναφορών (μέσω ιστότοπου): unitedgroup.ethicspoint.com
 • Γραμμή Υποστήριξης και Αναφορών (εφαρμογή για πρόσβαση μέσω κινητού/tablet) με Κωδικό QR
 • Αριθμός τηλεφώνου χωρίς χρέωση από σταθερό τηλέφωνο (Ελλάδα): 800 000 0126

Σε περίπτωση που επιθυμείτε, παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα αντίστοιχα έγγραφα στα Αγγλικά:

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών

Στη Wind η στρατηγική μας βασίζεται στο όραμά μας να ενεργούμε υπεύθυνα. Για να διασφαλίσουμε ότι διεξάγουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας με σεβασμό και υπευθυνότητα, έχουμε αναπτύξει τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Ηθικής. Ο Κώδικας διατυπώνει τις αρχές, τις αξίες καθώς και μία σειρά πολιτικών που καθοδηγούν την καθημερινή επιχειρηματική συμπεριφορά μας και βοηθούν κάθε άτομο να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις.

Η εταιρεία και ο όμιλος της United Group δεσμεύονται για ηθική και υπεύθυνη συμπεριφορά σε όλες τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητές σύμφωνα με τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Ηθικής, με στόχο να περιορίζουμε συνεχώς τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και συγκεκριμένα ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους και να δημιουργούμε αξία στην κοινωνία μέσα από τις επενδύσεις μας.

Προχωρήσαμε στη δημιουργία του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών, ο οποίος απευθύνεται σε βασικούς και νέους προμηθευτές και συνεργάτες της Wind σε όλους του τομείς της Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας της εταιρείας και έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι προμηθευτές, ανάδοχοι έργων, σύμβουλοι και συνεργάτες ασπάζονται, προάγουν τις θεμελιώδεις αξίες που αφορούν στις αρχές δεοντολογίας και βιωσιμότητας και αντίστοιχα προάγουν αυτές τις αρχές στο πλαίσιο της δικής τους εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο Κώδικας ενσωματώνει κώδικες δεοντολογίας του κλάδου, το διεθνές δίκαιο, αναγνωρισμένα ηθικά πρότυπα, υπεύθυνες επιχειρηματικές αρχές και βέλτιστες πρακτικές και δεν υποκαθιστά, ούτε πρέπει να θεωρείται ότι παρακάμπτει τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν στη δικαιοδοσία όπου δραστηριοποιείται ο Συνεργάτης αλλά δρα επιπρόσθετα της συμβατικής σχέσης.

Η Wind και ο Όμιλος της United Group αναμένει από κάθε Προμηθευτή ή Συνεργάτη να:

 • Σέβεται την προσωπική αξιοπρέπεια, το απόρρητο των επικοινωνιών και τα δικαιώματα των εργαζομένων του, των εκπαιδευόμενων και των εργολάβων.
 • Συμμορφώνεται με την ισχύουσα σχετική εργατική νομοθεσία στην χώρα του.
 • Συμμορφώνεται με τον παρόντα Κώδικα όπου ισχύει ως μέρος της συμφωνίας του με την United Group.
 • Προάγει τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην εφοδιαστική του αλυσίδα.

Ο Συνεργάτης και οι εργαζόμενοί του αναμένεται να αναφέρουν ύποπτες δραστηριότητες, ζητήματα μεγάλου ρίσκου ή παραβιάσεις αυτού του Κώδικα στην Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης μέσω της Γραμμής Υποστήριξης και Αναφορών:

 • Γραμμή Υποστήριξης και Αναφορών (μέσω ιστότοπου): unitedgroup.ethicspoint.com
 • Γραμμή Υποστήριξης και Αναφορών (εφαρμογή για πρόσβαση μέσω κινητού/tablet) με Κωδικό QR
 • Αριθμός τηλεφώνου χωρίς χρέωση από σταθερό τηλέφωνο (Ελλάδα): 800 000 0126
 • Διεύθυνση: E-mail: compliance@united.group.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών πατήστε εδώ.

For more information on the Code of Conduct for Suppliers and Partners, click here.

Wind.gr Logo
Θέλεις να λαμβάνεις ειδοποιήσεις για προσφορές της WIND;